Vi som jobbat här lämnar nu Cafe Olof.

Vi tackar alla våra gäster för den tid som varit.

Café Olof • Rudbecklaboratoriet • Dag Hammarskjölds väg 20 • Telefon: 018-471 62 80